Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

features-navigation-08

Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και τηρεί τις προδιαγραφές της θαλάσσιας νομοθεσίας. Η πολύχρονη εμπειρία μας στη θάλασσα εγγυάται την ασφάλειά σας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.